Lệnh giao hàng – Delivery order (D/O)

Lệnh giao hàng – Delivery order (D/O)

Lệnh giao hàng hay Delivery order (D/O) là một trong những chứng từ quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu. Để biết rõ hơn về loại chứng từ này, hãy cùng Vận tải Trung Việt  tìm hiểu qua khuôn khổ bài viết này nhé!

Lệnh giao hàng – Delivery order (D/O)
Lệnh giao hàng – Delivery order (D/O)

Lệnh giao hàng là gì?

Lệnh giao hàng – Delivery order (viết tắt là D/O) là chứng từ nhận hàng mà hãng tàu/ Forwarder cấp cho consignee để tiến hành nhận hàng sau khi có thông báo hàng đến. D/O có thể hiểu đơn giản đó là giấy chỉ thị cho người đang giữ hàng (giám sát kho hàng hoặc cảng biển) bàn giao lại hàng hóa cho người giữ lệnh giao hàng (consignee)

Nội dung thường có trên D/O

 • Người nhận hàng, bên được giao
 • Số vận đơn
 • Cảng xếp hàng, cảng dỡ hàng
 • Tên tàu, số chuyến
 • Tên hàng hóa, số lượng, trọng lượng, thể tích
 • Số container, số chì

Lệnh giao hàng phải được ký hậu đúng cách bởi người vận chuyển hoặc đại lý của họ

Các loại lệnh giao hàng

 • Lệnh giao hàng của forwarder

Là lệnh giao hàng của đại lý vận chuyển, đại lý vận chuyển ban hành lệnh này để yêu cầu người nắm giữ hàng phải đưa hàng cho người nhận (doanh nghiệp nhập khẩu). Tuy nhiên, trong trường  hợp đại lý vận chuyển không phải là người viết Bill thì không thể chỉ dùng lệnh này để nhận hàng mà bạn yêu cầu phải có những chứng từ khác kèm theo.

D/O là gì? Những thông tin quan trong liên quan đến D/O

 • Lệnh Giao hàng của hãng tàu

Lệnh giao hàng của hãng tàu là lệnh hãng tàu cấp phát để yêu cầu người đang giữ hàng giao hàng cho người nào đó. Thường mối quan hệ sẽ là: Hãng tàu yêu cầu giao hàng cho đại lí vận chuyển và đại lí vận chuyển yêu cầu giao hàng cho họ. Khi đại lí vận chuyển nắm trong tay D/O mà hãng tàu cấp phát cho mình và giao lại cho doanh nghiệp nhập khẩu cùng với hóa đơn gốc của hãng tàu thì người nhập khẩu mới đủ điều kiện nhận hàng.

Khi nhận hàng người nhập khẩu cần phải mang theo những giấy tờ sau

 • Giấy giới thiệu
 • Thông báo hàng đến
 • Vận đơn
 • Chứng minh nhân dân, căn cước công dân,… của người đi lấy lệnh

Ngoài ra, người nhập khẩu phải đem theo một khoản tiền để đóng phí lệnh giao hàng và một số chi phí khác theo qui định

Trong trường hợp lô hàng được thanh toán bằng L/C (thư tín dụng) thì cần mang theo vận đơn gốc có kí hậu và đóng dấu của ngân hàng.

Các loại phí D/O hiện có

Hiện nay, D/O được chia làm nhiều loại khác nhau tùy thuộc vào bên phát hành lệnh giao hàng cho bạn. Cụ thể có 2 loại phí D/O chính tương ứng với 2 loại D/O cho các đơn vị forwarder phát hành và các hãng tàu phát hành:

D/O do forwarder phát hành

 • Đây là D/O cho các đơn vị, đại lý vận chuyển cấp phát cho đơn vị hoặc đối tượng nhận hàng. Đồng thời lệnh giao hàng này cũng yêu cầu người giữ hàng giao hàng cho người nhận hàng.
 • Lưu ý rằng Forwarder phát D/O nhưng lại không phải bên phát hành bill thì chắc chắn người nhận hàng sẽ không lấy được hàng. Muốn lấy hàng thì người nhận hàng phải xuất trình thêm nhiều chứng từ liên quan khác.
 • Nếu bạn làm việc với các đơn vị forwarder để nhận hàng thì sẽ phải đóng phí D/O tương ứng theo yêu cầu của họ. Bạn chỉ cần đóng 1 lần duy nhất và đóng trực tiếp cho các đơn vị forwarder này là xong.

D/O do các hãng tàu phát hành

Thông báo hàng đến Arrival Notice (A/N) đầy đủ nhất-Thịnh Logisitics

 • Đây là lệnh giao hàng được phát hành bởi các hãng tàu vận chuyển. Lệnh này sẽ yêu cầu rõ người giữ hàng bàn giao hàng hóa cho người nhận hàng.
 • Trong thực thế thì các hãng tàu sẽ yêu cầu forwarder giao hàng. Sau đó, forwarder sẽ giao hàng cho bên nhận hàng. Điều kiện để người nhập khẩu nhận được hàng là forwarder  có D/O của hãng tàu và chuyển D/O này cho bên mua hàng kèm bill gốc của hãng tàu đó.
 • Tương tự như phí D/O của bên forwarder, phí D/O của hãng tàu cũng sẽ chỉ cần đóng một lần và đóng cho hãng tàu bạn làm việc trực tiếp.